LODZ CYBER HUB

Godło Polski
LODZ CYBER HUB

Lodz Cyber Hub (LCH) to centrum badawcze przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmujemy się badaniami nad stosowaniem prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, praw człowieka online i zarządzania internetem.

Oferujemy współpracę w ramach projektów badawczych, szkoleniowych i wdrożeniowych oraz usługi doradcze i konsultingowe z zakresu prawa międzynarodowego, cyberbezpieczeństwa i praw człowieka dla podmiotów prywatnych i publicznych z kraju i zagranicy.
 

PUBLIKACJE

Ostatnie publikacje zespołu Lodz Cyber Hub. Kopie plików w formacie PDF dostępne są na życzenie. 

O NAS

Z dniem 1 czerwca 2021 r. oraz zgodnie z § 10 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1 października 2019 r., powołane zostało centrum badawcze "Lodz Cyber Hub" działające przy Wydziału Prawa i Administracji. Centrum jest finansowane w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB) (umowa nr 13 / IDUB / DOC / 2021) i źródeł zewnętrznych.

Lodz Cyber Hub został powołany w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań łączących prawo międzynarodowe publiczne, stosunki polityczne i zarządzanie wielopodmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania Internetem.

LCH koncentruje się wspieraniu procesów decyzyjnych i budowaniu potencjału intelektualnego w zakresie bieżących kwestii dotyczących społeczeństwa informacyjnego, w tym:

  • stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni,
  • cyberbezpieczeństwa oraz walki z cyberprzestępczością 
  • ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem
    • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
    • wolności wypowiedzi, odpowiedzialności platform oraz
    • prawa nowych mediów, w tym mediów społecznościowych.

Pomagamy przy realizacji projektów wspierających uczenie się przez całe życie, szkolenia zawodowe, a także oferujemy doradztwo polityczne dostosowane do potrzeb poszczególnych podmiotów i interesariuszy.

Aby uzyskać najnowsze informacje, śledź nas na X (@LodzCyber) i na LinkedIn,

odwiedź nas tutaj:

Wydział Prawa i Administracji
Kopcińskiego 8/12, pokój 3.61
90-232 Łódź, Polska

napisz lub zadzwoń:

e-mail: LCH@wpia.uni.lodz.pl
tel: +48 42 635 63 78

Kierownikiem LCH jest dr Joanna Kulesza.

PRACUJ Z NAMI

LCH jest zawsze otwarty na nowe inicjatywy i współpracę - napisz do nasDziałania LCH w zakresie badań i budowania potencjału są realizowane poprzez projekty, publikacje i wydarzenia - szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach. Zobacz dedykowane linki, aby uzyskać więcej szczegółów na temat naszych ostatnich prac i śledź nas na LinkedIn, aby zapoznać się z najnowszymi ofertami pracy.