2024

Kulesza, J., & Akçalı Gür, B., "Resilient Connectivity SpaceX’s Stellar Solution for Gaza’s Internet Amid Conflict," EU Cyber Direct Policy Briefs series, 2024.

Kulesza, J., & Burdiak, P., "Countering Disinformation on Social Media Platforms: Developments in the EU and Poland," Mediaforum: Analytics, Forecasts, Information Management, 2024. 

Kulesza J.: Human Rights and Social Media: Challenges and Opportunities for Human Rights Education, W: Polarization, Shifting Borders and Liquid Governance. Studies on Transformation and Development in the OSCE Region / Mihr Anja, Pierobon Chiara (red.), Numer artykułu: 8, 2024, Springer, ISBN 978-3-031-44583-5, s. 139-154, DOI:10.1007/978-3-031-44584-2_8

2023

Kulesza, J. Ukraine cyber war one year on: an international-law-case-study. Commentary. Directions blog.

Kulesza J.: Freedom of the Press and Press Regulation in Poland, W: Global Perspectives on Press Regulation, Volume 1 Europe / Wragg Wragg, Koltay András (red.), 2023, Bloomsbury Publishing, ISBN 978-1-50995-034-8, s. 135-154

Akcali Gur B., Kulesza J.: Activated! Public dissent, internet access and satellite broadband, Internet Policy Review, vol. 12, 2023, IF(4,2)

2022

Kulesza J.: Free speech, artistic expression and blasphemy laws within the ECHR margin of appreciation, W: Law, Language and the Courtroom. Legal Linguistics and the Discourse of Judges / Goźdź-Roszkowski Stanisław, Pontrandolfo Gianluca (red.), Law, Language and Communication, 2022, Routledge, ISBN 978-0-367-72185-5, s. 1-13, DOI:10.4324/9781003153771-14

Kulesza J.: Peaceful Settlement of Interstate Online Disputes, Laws, MDPI AG, vol. 11, nr 3, 2022, s. 13-49, DOI:10.3390/laws11030049

Kulesza J., Kulesza J.: Criminalisation of Hate Speech, W: Rapports Polonais. XXIe Congres International de Droit Comparé. Asunción 23-28 X 2022 / Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta, Skupień Dagmara (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8142-853-8, s. 299-313

Kulesza J.: Human Rights Due Diligence, William & Mary Bill of Rights Journal, vol. 30, nr 2, 2022, s. 265-289

Kulesza J.: Akt o usługach cyfrowych i transgraniczna ochrona konsumentów – implikacje międzynarodowo-prawne, W: Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym / Namysłowska Monika, Podgórski Krzysztof, Sługocka-Krupa Elżbieta (red.), 2022, Warszawa, ISBN 978-83-8291-407-8, s. 121-134

Kulesza J.: Należyta staranność a cyberbezpieczeństwo wewnętrzne organizacji, W: CyberEXPERT 2022. Zagrożenia wewnętrzne bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w organizacji / Dziuba Paweł (red.), 2023, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ISBN 978-83-7938-392-4, s. 91-105

Kulesza J.: Privacy, W: Encyclopedia of Big Data / Schintler Laurie A., McNeely Connie L. (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-319-32009-0, s. 766-772, DOI:10.1007/978-3-319-32010-6_172

Kulesza J.: Cybersecurity, W: Encyclopedia of Big Data / Schintler Laurie A., McNeely Connie L. (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-319-32009-0, s. 250-254, DOI:10.1007/978-3-319-32010-6_53

2021

Kulesza J., Weber R.: Protecting the Internet with international law, Computer Law & Security Review, vol. 40, 2021, DOI:10.1016/j.clsr.2021.105531

Kulesza J.: Current Issues in European Cybersecurity – The NIS Directive, Due Diligence and International Law, W: Cybergovernance / Schweighofer Erich[i in.] (red.), 2021, Weblaw, ISBN 978-3-96966-452-0, s. 281-291