THE TRANSATLANTIC CYBER FORUM (TCF)

Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cybernetycznej nabiera coraz większego znaczenia i rozmachu na całym świecie. Kwestie takie jak regulacja nadzoru państwowego, polityka szyfrowania i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach, implikacje nowych technologii, współpraca i koordynacja w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz ofensywne operacje cybernetyczne mają wpływ zarówno na sferę krajową, jak i międzynarodową. Są to wyzwania globalne, które nie mogą być odpowiednio rozwiązywane z perspektywy pojedynczego państwa narodowego. Dlatego rozsądnie jest uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie opracowywać inteligentne i pragmatyczne rozwiązania. Stany Zjednoczone jako światowy lider technologii oraz Niemcy jako główny podmiot Unii Europejskiej o odmiennej kulturze i sposobie myślenia w zakresie bezpieczeństwa i prywatności odgrywają główną rolę w dostarczaniu odpowiedzi na te wyzwania.

Aby kontynuować badania w dziedzinie międzynarodowej polityki cyberbezpieczeństwa i zapewnić konkretne zalecenia polityczne, Stiftung Neue Verantwortung (SNV) ustanowił The Transatlantic Cyber Forum (TCF) w styczniu 2017 roku. TCF zostało założone przy wsparciu finansowym Robert Bosch Stiftung oraz William and Flora Hewlett Foundation. Obecnie jest finansowane przez Fundację Williama i Flory Hewlett.

Więcej infomracji o projekcie dostępnych jest tutaj.