MISTRZOWIE DYDAKTYKI II

„Mistrzowie dydaktyki” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Status projektu: Projekt uruchomiony

Dla kogo: Student, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne

Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet: Wartość projektu: 84 019 463,66 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 79 221 952,28 zł.

Terminy: Termin realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.03.2023.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego).

W ramach niniejszego projektu planowane jest przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym, które przewiduje przygotowanie programu szkolenia tutorów oraz model stosowania metody tutoringu w minimum sześciu obszarach kształcenia z grupy ośmiu obszarów: nauk humanistycznych; ścisłych; społecznych; przyrodniczych; technicznych; rolniczych, leśnych i weterynaryjnych nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz sztuka. W ramach projektu planowany jest nabór uczelni, których pracownicy wezmą udział w wizytach studyjnych w ośrodkach zagranicznych, podczas których odbędą szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem w/w metody. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z uczelni zagranicznych posiadających doświadczenie w realizacji metody tutoringu. Następnie przewidziano etap testowania wypracowanego rozwiązania. Na podstawie opracowanego wstępnego modelu stosowania metody tutoringu oraz wykorzystując doświadczenia zdobyte przez uczestników szkoleń w uczelniach zagranicznych przeprowadzone zostaną zajęcia w formie tutoringu w uczelniach w Polsce.

Po przeprowadzeniu fazy testów przeprowadzone zostaną badania z udziałem studentów, którzy wzięli udział w fazie testowej rozwiązania oraz kadry akademickiej prowadzącej zajęcia w formie tutoringu. Wyniki fazy testowej zostaną poddane analizie, a następnie opracowana zostanie ostateczna wersja wdrożeniowa produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy. Kolejnym etapem realizacji projektu jest przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia na uczelniach w wykorzystaniem metody tutoringu. W ramach projektu opracowany zostanie dokument zawierający materiały dydaktyczne, przykłady dobrej praktyki w szkoleniu tutorów oraz procesie dydaktycznym jak i rekomendacje, które będą mogły być wykorzystywane przez polskie uczelnie.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/mistrzowie-dydaktyki-w-ramach-dzialania-43-wspolpraca-ponadnarodowa