GLOBAL DIGITAL HUMAN RIGHTS NETWORK

Projekt GDHRNet realizowany jest w ramach programu COST. Jego celem jest systematyczna analiza teoretycznych i praktycznych wyzwań, jakie stawia kontekst internetowy przed ochroną praw człowieka. Członkowie sieci badawczej GDHRNet mierzą się z pytaniem o to, czy międzynarodowe prawo praw człowieka jest wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić rządom i prywatnym firmom internetowym zrozumienie ich zobowiązań w odniesieniu do ochrony praw człowieka w Internecie. Oceniają, w jaki sposób rządy krajowe odpowiedziały na zadanie zapewnienia ram regulacyjnych dla firm internetowych i jak te firmy przetransponowały obowiązek ochrony praw człowieka i zwalczania mowy nienawiści online do swoich standardów społecznościowych. Zbadane zostaną kwestie przejrzystości i odpowiedzialności, przez pryzmat społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach Akcji zaproponowany zostanie kompleksowy system ochrony praw człowieka online, w formie zaleceń dotyczących obowiązku oceny treści przez firmy internetowe, skierowanych do samych firm, europejskich i międzynarodowych organów politycznych, rządów i opinii publicznej. W ramach Akcji zostanie również opracowany model, który minimalizuje ryzyko arbitralnej oceny treści online, a w zamian ugruntowuje standardy, które są stosowane podczas oceny treści; oraz maksymalizuje przejrzystość wyników.

W ramach działania osiągnięty zostanie przełom naukowy: a) poprzez ilościową i jakościową ocenę tego, czy prywatne przedsiębiorstwa internetowe zapewniają porównywalną ochronę praw człowieka w internecie w porównaniu z instytucjami sądowymi, oraz b) w postaci nowego holistycznego podejścia teoretycznego do potencjalnej roli sztucznej inteligencji w ochronie praw człowieka w internecie, oraz c) poprzez przedstawienie sugestii politycznych dotyczących prywatnego równoważenia praw podstawowych w internecie.

Strona projektu dostępna jest tu.