ESIWA: Enhancing Security Cooperation in and with Asia

Region Azji i Pacyfiku ma duże znaczenie strategiczne dla UE, ponieważ bezpieczeństwo i dobrobyt Europy są ściśle powiązane z rozwojem sytuacji w tym regionie. Jednak zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa w Azji i z Azją może być złożone i stanowić wyzwanie. Azjatycki krajobraz bezpieczeństwa kształtuje wiele czynników, od historycznych urazów i sporów terytorialnych po napięcia etniczne, od wzajemnego oddziaływania lokalnych i zewnętrznych zmian w układzie sił po globalne wyzwania związane z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i bezpieczeństwem dóbr wspólnych w przestrzeni morskiej i cybernetycznej. Rosnące napięcie napędza inwestycje obronne w całym regionie oraz odpowiadające im zainteresowanie dywersyfikacją stosunków współpracy.

 

Globalna strategia UE z czerwca 2016 r. i konkluzje Rady Europejskiej z maja 2018 r. w sprawie "wzmocnienia współpracy UE w zakresie bezpieczeństwa w Azji i z Azją" podkreślają zobowiązanie UE do zwiększenia zaangażowania w bezpieczeństwo w Azji i z Azją, aby uzupełnić jej zasięg gospodarczy. Zaangażowanie UE w dziedzinie bezpieczeństwa staje się bardziej konkretne i operacyjne, aby zwiększyć jej wartość jako zaufanego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa w Azji. Projekt ten wspiera dialogi UE na temat bezpieczeństwa i obrony z krajami pilotażowymi w Azji poprzez praktyczną współpracę, wymianę zawodową i budowanie zdolności, pomagając w ten sposób w tworzeniu i/lub pogłębianiu stosunków na poziomie roboczym, wzmacnianiu sieci i generowaniu informacji, które będą wykorzystywane w procesach politycznych. Ma on na celu rozszerzenie i uzupełnienie tego, co UE już realizuje poprzez bieżące działania polityczne.

 

25

Mapa za strony koordynatora projektu, gdzie można znaleźc więcej informacji: www.giz.de/en/worldwide/87412.html